DUO lening aanvragen

Ook inburgeraars uit een EU/EER-land, Turkije of Zwitserland, die niet verplicht hoeven in te burgeren, mogen lenen (als het inkomen niet te hoog is).

Lenen bij DUO kan alléén als u een cursus volgt bij een goedgekeurde school. Via ons kunt u bij DUO een lening krijgen. Wij kunnen u uiteraard helpen met de aanvraag! Dan betaalt DUO het geld voor de cursus en/of het examen. U betaalt dan later elke maand een bedrag.

Bent u asielmigrant? Of bent u partner, vader, moeder of kind van een asielmigrant? Dan kunt u ook lenen. U hoeft in 3 situaties niet terug te betalen:

· u haalt op tijd uw diploma,

· u krijgt op tijd een ontheffing,

· u krijgt op tijd een gehele vrijstelling.

Heeft u een brief over uw inburgeringsplicht gehad van DUO, dan staat hier hoeveel tijd u heeft om uw diploma te halen.

Meer weten stuur een e-mail